Sombor

Verske i nacionalne manjine u Somboru

Položaj verskih i nacionalnih manjina u Somboru tokom devedestih Sombor je grad sa dugom tradicijom multikulturalizma i zajedničkog života. Tokom više vekova, na njegovom području zajedno žive različite nacionalne i verske zajednice. Ravnoteža i saradnja među njima menjala se, a odnosi su se zaoštravali u kritičnim periodima, kao što je bio rat ’90ih. Čak i […]

Verske i nacionalne manjine u Somboru Read More »

Zatvor u Somboru

Logori u Srbiji Logori osnovani za hrvatske zarobljenike nastali su u Srbiji neposredno nakon izbijanja oružanih sukoba u Hrvatskoj 1991. godine. Otvarani su najpre u Vojvodini, delu Srbije koji se direktno graniči sa Hrvatskom, ali su se nedugo nakon toga raširili po teritoriji čitave zemlje. Postojalo je nekoliko većih logora u koje je smeštano više

Zatvor u Somboru Read More »

Somborska grupa

Događaj koji je povezan sa pokušajem miniranja mosta kod Bezdana uzbudio je celokupnu srpsku javnost, a posebno građane Sombora. U njemu je učestvovalo 20 hrvatskih diverzanata koji su neprimećeno ušli na teritoriju Srbije. Time je pre svega dovedeno je u pitanje bezbenost ovog područja, budući da se somborska opština direktno graniči sa Hrvatskom. Grupu od

Somborska grupa Read More »