Teme

Epilog

Ako bismo parafrazirali čuvenu Gramšijevu rečenicu o starom koje umire, a novom koje još ne može da bude rođeno, mogli bismo reći da je u slučaju Zrenjanina staro „moralo“ da umre, da bi se na njegovim ruševinama ubrzo kočoperilo „novo“. „Novo“ koje ne polaže mnogo na „stare“ i „prevaziđene“ vrednosti jednakosti i socijalne pravde, novo […]

Epilog Read More »

Društveno-ekonomska transformacija – čelični zagrljaj „tranzicije“ i privatizacije

Kroz čitav prethodni sadržaj ovog teksta naglašavana je veza između društveno-ekonomske transformacije i novouspostavljenog poretka sećanja. Ta veza nije samo simbolička, nego i vrlo konkretne, materijalne prirode, ona je mnogostruka i služi međusobnom opravdavanju „novog“ poretka sećanja i „novog“ ekonomsko-političkog sistema. Nova „pravila igre“ tako tvrde da je socijalistički društveno-ekonomski sistem bio pogrešan ne samo

Društveno-ekonomska transformacija – čelični zagrljaj „tranzicije“ i privatizacije Read More »

Potisnuto sećanje – antiratni otpor u Zrenjaninu

Suprotno uvreženoj tvrdnji da su ratovi devedesetih na prostorima bivše Jugoslavije bili eksplozija potisnute i duboko ukorenjene etničke mržnje, iskustva, još živa sećanja, aktivistički arhivi i jedan važan deo korpusa akademske proizvodnje znanja podsećaju nas da je ta slika bila mnogo kompleksnija i daleko od istine. Ne samo da dobar deo stanovništva nije bio spreman

Potisnuto sećanje – antiratni otpor u Zrenjaninu Read More »

O logorima Begejci i Stajićevo – čelični zagrljaj tišine

Upadljivo odsustvo iz kolektivnog sećanja i najočigledniji vid poricanja da su se neke stvari desile, da postoje lokacije na kojima se to dešavalo i zid ćutanja o tome šta se dešavalo devedesetih godina, povezano je s postojanjem logora na teritoriji Srbije. Prema navodima Fonda za humanitarno pravo koji se oslanjaju na nalaze Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), od

O logorima Begejci i Stajićevo – čelični zagrljaj tišine Read More »

Zvanično sećanje u Zrenjaninu

(falsifikovanje, izostavljanje, izvrtanje itd) istorijskih činjenica i izvođenje odgovarajućih objašnjenja koja imaju krajnje utilitarnu vrednost u određenom kontekstu“ (Bešlin, Atanacković 2012, 13). U tom smislu ovde je vrlo korisna i definicija „prostornog revizionizma“ koji ne cilja ka preradi same istorije, već prvenstveno ide na „preradu“ identiteta i vrednovanja prošlosti kod najšire javnosti (Radović 2013, 316). 

Zvanično sećanje u Zrenjaninu Read More »

Duga istorija preimenovanja i neimenovanja – Zrenjanin u dvadesetom veku

Zrenjanin je grad u Srbiji, sedište Srednjobanatskog okruga, u kome po rezultatima popisa iz 2011. živi 76.511 ljudi na teritoriji samog grada, odnosno 123.362 ljudi na celom području zrenjaninske opštine (Republički zavod za statistiku 2014, 43). U odnosu na prethodni popis iz 2002, osetan je pad ukupnog broja stanovnika/ca, a taj trend demografskog pada može

Duga istorija preimenovanja i neimenovanja – Zrenjanin u dvadesetom veku Read More »

Zaključna razmatranja

Sudeći po informacijama koje se mogu pronaći na internetu, može se steći utisak da Ruma spada u red privredno jako razvijenih gradova, s gotovo minimalnom nezaposlenošću koja iznosi manje od 5 procenata (https://rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/ruma-privreda-sve-jaca-dolaze-nove-kompanije_1284121.html). Međutim, u razgovorima sa Rumljanima/kama koje sam obavio, ali i prilikom posete samoj lokaciji, jasno je da su u pitanju mere koje

Zaključna razmatranja Read More »

Kultura (ne)sećanja

Sećanje na otpor ratu i militarizmu, kao i na progon hrvatskog stanovništva tokom devedesetih nema svoje mesto u zvaničnom, pa ni javnom sećanju. Nerado se govori i o događajima u Hrtkovcima. Rumljani/ke uglavnom znaju šta se dešavalo i ne postoji nijedna inicijativa da se na bilo koji način obeleže ovi sramni trenuci u modernoj istoriji

Kultura (ne)sećanja Read More »

Neformalni vidovi otpora – borba za prigovor savesti

Antiratni i antimilitaristički pokret u Srbiji tokom 90-ih godina prošlog veka, premda gotovo potpuno u senci ratnohuškačke i nacionalističke politike, uspevao je nekako da pronađe načine da se progura na površinu i da, u nekim momentima, pruži značajan otpor. Pokret se razvijao spontano kako su se ratna dejstva pojačavala. Poprimao je različite oblike, od delovanja

Neformalni vidovi otpora – borba za prigovor savesti Read More »

Devedesete u Rumi (i okolini) – slučaj Hrtkovci

Ratna decenija devedesetih je (i) u Rumi razdoblje značajnih promena. Sukobi na prostoru bivše Jugoslavije nesumnjivo su ostavili veliki trag na Rumu i njenu okolinu. Od samog početka rata(ova) relativna blizina fronta koji se nalazio na svega pedesetak kilometara rezultirala je činjenicom da je Ruma (i njena okolina) trpela posledice borbenih dejstava. Već prvi dani

Devedesete u Rumi (i okolini) – slučaj Hrtkovci Read More »