Užice

Oj Užice, Titovo Užice, dok bijaše, dobro li bijaše?

Užice je grad u zapadnoj Srbiji, središte Zlatiborskog okruga, koji, prema popisu iz 2011, naseljava nešto više od 53 hiljade stanovnika, uglavnom Srba/Srpkinja (blizu 97,5% prema zvaničnim podacima (Republički zavod za statistiku 2011, link). Blizina poznatih turističkih odredišta, planina Tare i Zlatibora, kao i popularna gastronomska ponuda čine ga prepoznatljivom turističkom destinacijom, a geografski položaj blizu granica s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom čine ga strateški važnom tačkom, što je nekoliko puta u istoriji Užica bilo od presudne važnosti za identitet, politički i kulturni razvoj, kao i za svakodnevni život stanovnika/ca ovog grada.

UŽICE – POLITIKE SEĆANJA DEVEDESETIH I O DEVEDESETIMA

Javno sećanje - Slučaj spomenika Josipu Brozu Titu u Užicu

UŽICE – POLITIKE SEĆANJA DEVEDESETIH I O DEVEDESETIMA

Rođena zemljo, jesi li znala?
Tu je poginuo bataljon ceo…
Crvena krv je procvetala
kroz snežni pokrov, hladan i beo.

Noću je i to zavejao vetar.
Ipak na jugu vojska korača…
Pao je četrnesti kilometar
al nikad neće Kadinjača.

Javno sećanje - Slučaj spomenika Josipu Brozu Titu u Užicu

Istorija Užica tokom Drugog svetskog rata, posebno postojanje Užičke republike i činjenica da je upravo iz tog grada Tito rukovodio oružanim ustankom i revolucijom 1941, presudno su uticali i na urbani razvoj grada nakon rata. 1946, grad je preimenovan u Titovo Užice (zajedno sa još sedam drugih gradova u tadašnjim socijalističkim republikama i autonomnim pokrajinama), a 1961, u Titovom Užicu je postavljen spomenik Titu, najveći tog tipa u SFRJ.

Potisnuto sećanje - Ratovi devedesetih ili Srbija u ratu i ratovi u njoj – Užički korpus, logori, zbrinjavanje ranjenika/ca

Potisnuta sećanja – Društveno-ekonomska transformacija, slučaj „Cvete Dabić“

Potisnuto sećanje - Ratovi devedesetih ili Srbija u ratu i ratovi u njoj – Užički korpus, logori, zbrinjavanje ranjenika/ca

To kakve dodatne kompleksnosti i slepu mrlju u kulturu sećanja u Užicu donose ratovi iz devedesetih delimično je pomenuto u vezi sa spomenikom poginulima u ratovima 1990-1999. Naredno poglavlje će, međutim, dati nešto više informacija i dublji uvid u to kakve je sve posledice po identitet grada i dominantnu kulturu sećanja ostavilo prisustvo Užičkog korpusa u gradu, kao i kako su još ratovi i masovno nasilje oblikovali ovu lokalnu sredinu.

Potisnuta sećanja – Društveno-ekonomska transformacija, slučaj „Cvete Dabić“

Poslednje poglavlje ove (svakako nepotpune) priče o različitim nivoima sećanja u Užicu odnosi se na još jedan dosta zanemaren aspekt kada su u pitanju kod nas zastupljeni zahvati u suočavanje sa prošlošću, prevladavanje prošlosti ili pak tranzicionu pravdu. Radi se o pitanju ekonomske redistribucije, preraspodele nekada društvenih i javnih dobara, te u širem smislu ekonomskih i aspekata socijalne (ne)pravde u svemu onim što danas smatramo ne samo oružanim ratovima za jugoslovensko nasleđe, nego i diskurzivnim ratovima oko interpretacije svega onoga što se desilo i korenitih uzroka nasilja svih vrsta.

Literatura

 • Asman, Alaida. 2018. Oblici zaborava. Beograd: Biblioteka XX vek.
 • Dragosavljević, Mirjana, Miloš Miletić i Radovanović Mirjana. 2006. Lekcije o odbrani – Prilozi za analizu kulturne delatnosti NOP-a. Beograd: KURS.
 • Ðureinović, Jelena. 2020. The Politics of Memory of the Second World War in Contemporary Serbia: Collaboration, Resistance and Retribution. London and New York: Routledge.
 • Đureinović, Jelena. 2018. „Užička republika u muzeju“. U: Politički ekstremizmi u muzejima Jugoslavije. 34-40. Beograd: ReEX
 • Fond za humanitarno pravo. 2016. Dosije „Šljivovica i Mitrovo Polje“. Beograd: Fond za humanitarno pravo. http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2016/12/Dosije_Sljivovica_u_Mitrovo_polje.pdf (poslednji pristup 24. 1. 2022)
 • Karačić, Darko, Tamara Banjeglav i Nataša Govedarica. 2012. RE:Vizija prošlosti – Politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 1990. godine. Sarajevo: ACIPS.
 • Kuljić, Todor. 2006. Kultura sećanja – teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Beograd: Čigoja štampa.
 • Obradović, Marija. 2017. Hronika tranzicijskog groblja – Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989-2012, Ekonomsko-istorijska analiza. Beograd: Nova srpska politička misao
 • Inicijativa mladih za ljudska prava. Rat u Srbiji (1991-1999) – Jeste se desilo. 2020. Beograd: Inicijativa mladih za ljudska prava. https://www.yihr.rs/wp-content/uploads/2020/09/Rat-u-Srbiji_YIHR_web.pdf
 • Spasić, Ivana i Vera Backović. 2017. Gradovi u potrazi za identitetom. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet. https://isi.f.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/Ivana-Spasic_Vera-Backovic_Gradovi-u-potrazi-za-identitetom.pdf
 • Stojčić, Marijana. 2022. Kultura sećanja i strategije reprezentacije prošlosti u Srbiji (u procesu objavljivanja)

Novinski članci:

Internet izvori: