Kruševac

ŠARENGRAD – KRUŠEVAČKA MESTA SEĆANJA, SPORENJA I ZABORAVA

Kruševac se nalazi u centralnom delu Srbije i sedište je Rasinskog okruga. Smešten je među slivovima Zapadne i Južne Morave i Rasine, nedaleko od Jastrepca, na padinama Bagdale. U ovim slivovima bilo je dovoljno kamena krušca po kom je sazidani grad i dobio naziv „Kruševac“. Prirodno okruženje bilo je povoljno u strateškom smislu kako u zaštiti od potencijalnih neprijatelja, tako i za obradu plodnog zemljišta, što je bilo dovoljno za razvoj grada. Naziv „Čarapani/ke” koji se vezuje za žitelje/ke Kruševca potiče, po predanju, iz vremena Prvog srpskog ustanka kada su kruševački ustanici, hodajući samo u čarapama u toku noći, upali u turski logor i započeli bitku. Prema popisu iz 2011, teritorija Grada ima 128.752 stanovnika/ca, dok u samom gradu živi njih 58.745 (Republički zavod za statistiku 2014, 79). Prema indeksu društvenog razvoja, pripada manje razvijenim oblastima u Republici Srbiji (Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva 2018).

Potisnuta sećanja: Majski protesti protiv mobilizacija za rat na Kosovu 1999.

Zvanično sećanje: Na pravoj strani od Kosova do Kosova

Potisnuta sećanja: Majski protesti protiv mobilizacija za rat na Kosovu 1999.

Poslednja decenija 20. Veka koju u Srbiji obeležavaju ratovi i vojne mobilizacije, ekonomsko propadanje i masovni talasi izbeglica, (i) za stanovnike/ce Kruševca predstavljaju teško razdoblje. Najveći broj izbeglica u Srbiju je pristigao tokom 1991, 1992, 1995. Nakon vojne akcije „Oluja“, 1996. Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, 1998. Nakon reintegracije sremsko-baranjske oblasti i veliki talas izbeglih sa Kosova juna 1999.7

Zvanično sećanje: Na pravoj strani od Kosova do Kosova

Kao što je ranije već pomenuto, poslednja decenija 20. veka (i) u Srbiji označava period radikalne društvene, ekonomske, političke i ideološke transformacije. Te promene moguće je pratiti i na nivou reprezentacije/a prošlosti, u selekciji događaja na kojima je fokus i načinima na koji se diskurzivno uokviruju. Lokalna mesta sećanja u tom smislu, pod uticajem su nacionalnog, zvaničnog sećanja čiji nosilac su državne institucije, a kojim se konstruiše na određen način predstavljen nacionalni identitet.

„Lazarev grad“ – Kruševac kao grad kosovskog mita

Umesto zaključka

„Lazarev grad“ – Kruševac kao grad kosovskog mita

Jedna od specifičnosti Kruševca je što je lokalna istorija jednim svojim značajnim delom vezana za srpsku srednjovekovnu istoriju i Kruševac kao prestoni grad kneza Lazara Hrebeljanovića iz koga je po predanju, vojska krenula u bitku na Kosovu 1389. Delovi te istorije vidljivi su u Donžon kuli sa ostacima srednjevekovnog utvrđenja, crkvi Lazarici i metafori o Lazarevom gradu kako se Kruševac često naziva.

Umesto zaključka

„Lazarev grad“ za koji se vezuje kosovsko predanje u proteklim decenijama postao je važno mesto kulture i politika sećanja u Srbiji. To ne iznenađuje s obzirom na to da se u tom periodu odvijalo i ustanovljavanje kosovskog mita kao povesti o srpskom stradanju, herojstvu i slavi, na mesto centralnog (etno)političkog mita. „Vidovdan“, „kosovski zavet“ i „kosovski mučenici“, knez Lazar i „kosovski junaci“, važan su deo političke retorike, a prate ga značajna ulaganja državnih resursa u različite oblike memorijalizacije.

Literatura

 • Antonić, Slobodan. 1998. „Stranački i društveni rascepi u Srbiji. Sociologija XL(3): 323-356.
 • Antonić, Slobodan. 2002. Zarobljena zemlja Srbija za vlade Slobodana Miloševića. Beograd: Otkrovenje.
 • Asman, Alaida. 2011. Duga senka prošlosti. Kultura sećanja i politika povesti. Beograd: Biblioteka XX vek i Knjižara Krug.
 • Beasley, Chris. 2006. „Queering Gender/Queer Feminism: Butler, White”. In: Gender & Sexuality, 105-113. London: Sage Publication.
 • Čolović, Ivan. 2017. Smrt na Kosovu polju. Beograd: XX vek.
 • Dinkić, Mirosinka. 1999. „Raspodela i siromaštvo u SR Jugoslaviji“. Ekonomika 3-4.
 • Duković, Zorica. 2016. Svečanost kao strategija kulturne politike u kreiranju kulturnog identiteta grada. Doktorska disertacija. Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet dramskih umetnosti.
 • Goati, Vladimir. 2001. Izbori u SRJ od 1990. do 1998. Volja građana ili izborna manipulacija, drugo dopunjeno izdanje. Beograd: CeSID.
 • Gordi, Erik. 2001. Kultura vlasti u Srbiji Nacionalizam i razaranje alternative. Beograd: Samizdat B92.
 • Grosby, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Iveković, Rada. Fall 1993. „Women, Nationalism and War: ‚Make Love Not War’”. Hypatia 8(4): 113–126.
 • Judah, Tim. 2000. The Serbs: History, Myth and the Destruction of Yugoslavia. New Haven: Yale University Press.
 • „Kneževa večera”. 1998. U: Antologija narodnih junačkih pesama, sedamnaesto izdanje, ur. Vojislav Đurić, 261–263. Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Kolarić, Vladimir M., i Vuk B. Vukićević. 2018. „Kulturna politika jugoslovenskog samoupravljanja – idejno-vrednosne osnove i modaliteti”. Sociološki pregled 52(4): 1230-1250.
 • Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, UNHCR. 2007. Izveštaj sa registracije izbeglica u Republici Srbiji 2005. godine. Beograd: Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, UNHCR. https://kirs.gov.rs/media/uploads/Dokumenti-i-publikacije/Izvestaji/Registracija_izbeglica_u_Srbiji_2005.pdf (poslednji pristup 2. 2. 2022)
 • Kuljić, Todor. 2006. Kultura sećanja – Teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Beograd: Čigoja štampa.
 • Lazić, Mladen. 1997. „Rađanje demokratskog poretka u Srbiji”. U: Ajmo, ajde svi u šetnju: građanski i studentski protesti 96/97, ur. Marija Babović i dr, 7-18. Beograd: Medija centar i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
 • Лајбеншпергер, Ненад Л. 2019. Жртве Другог светског рата у политици југословенске државе (1945-1980). Докторска дисертација. Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
 • Миљојковић, Душан, ур. 1997. Ослобођење Крушевца 1944. године. Зборник докумената, студија и сећања учесника и савременика. 1997. Крушевац.
 • Николић, Татјана, и Богдана Опачић. 2018. „Град Крушевац“. У: Научноистраживачки пројекат Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације, 100-111. Београд. https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Modeli-lokalnih-kulturnih-politika-kao-osnova-za-pove%C4%87anje-kulturne-participacije-1.pdf (poslednji pristup 22. 9. 2021)
 • Novaković, Nada. 2017. Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung.
 • Nora, Pierre. 2006. „Između Pamćenja i Historije. Problematika mjesta”. U: Kultura pamćenja i historija, Maja Brkljačić i Sanda Prlenda, prir. 21–43. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
 • Simonović, Slobodan. 2016. Enciklopedija Kruševca i okoline, treće izdanje. Kruševac.
 • Paunović, Žarko. 2001. „Deset godina NVO u SR Jugoslaviji – Od ilegalaca i neprijatelja do važnih aktera društvenih promena. U: Deset godina protiv – Građani Srbije u borbi za demokratiju i otvoreno društvo 1991–2001, 57–63. Beograd: Medija Centar.
 • Popis izbeglica i drugih ratom ugroženih lica u Saveznoj Republici Jugoslaviji. 1996. Beograd: UNHCR Visoki komesarijat za izbeglice, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, Komesarijat za raseljena lica republike Crne Gore
 • Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji. Knjiga 20: Uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002. i 2011. 2014. Beograd: Republički zavod za statistiku. https://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga20.pdf (poslednji pristup 22. 1. 2022)
 • Obradović, Marija. 2017. Hronika tranzicionog groblja: privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989–2012: ekonomsko-istorijska analiza. Beograd: Nova srpska politička misao.
 • Ристић, Дејан. 2019. Митови српске историје. Београд: Вукотић медиа.
 • Radanović, Milan. 2016. KAZNA I ZLOČIN: Snage kolaboracije u Srbiji: odgovornost za ratne zločine (1941-1944) i vojni gubici (1944-1945), drugo, dopunjeno izdanje. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu.
 • Stojčić, Marijana. 2018. „Nelagodnost(i) u istoriografiji – Analiza postavke i vođenja kroz izložbu Banjičkog logora”. U: Politički ekstremizmi u muzejima Srbije, 71-87. Beograd: ReEX.
 • Stojčić, Marijana, Emilija Cvetković i Anđela Savić. 2019. Bitka za Košare kao mesto sećanja: Medijska reprezentacija borbi na Košarama 1999. godine. Centar za primenjenu istoriju. https://www.cpi.rs/projekat/7/BEOGRAD (poslednji pristup 22. 1. 2022)
 • Stojčić, Marijana. 2022. „Kultura sećanja i strategije reprezentacije prošlosti u Srbiji”. U: Kultura sjećanja i strategije reprezentacije ratne prošlosti devedesetih u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, 59-92. Sarajevo: UDIK.
 • Stričević Ljiljana, Aleksandar Radivojević, Ninoslav Golubović, Jelena Miletić i Jana Milić. 2015. „Savremene demografske promene na teritoriji Rasinskog okruga”. Glasnik Antropološkog društva Srbije/ Journal of the Anthropological Society of Serbia 71 (51): 63-71.
 • Tomanić, Milorad. 2001. Srpska crkva u ratu. Beograd: Medijska knjižara Krug.
 • Yuval-Davis, Nira. 1997. Gender and Nation. London: Sage Publication.

Medijski tekstovi:

Internet izvori: