Teme

Kraljevo u istorijskoj perspektivi ​

Kraljevo je grad u jugozapadnom delu Srbije i pripada Raškom okrugu. Prema poslednjem obavljenom popisu stanovništva u Republici Srbiji, onom iz 2011, gradsko područje Kraljeva ima nešto manje od 65 hiljada stanovnika/ca, dok čitava Opština broji gotovo dvostruko više – skoro 125 hiljada ljudi (Republički zavod za statistiku, link). Novija istorija Kraljeva presudno je oblikovana […]

Kraljevo u istorijskoj perspektivi ​ Read More »

Hronologija radničkog i sindikalnog organizovanja, važnijih aktivnosti, štrajkova i protesta tokom devedesetih godina XX veka u Boru

Hronologiji koja je pred vama, u ovoj fazi istraživanja, cilj je da uspostavi kontinuitet proučavanja radničkog organizovanja u Boru, da evidentira i uspostavi sled važnijih događaja i aktivnosti radničkog organizovanja tokom devedesetih godina XX veka koje su zabeležene u lokalnim štampanim medijima i na fotografijama koje se čuvaju u kolekcijama Zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Bor,

Hronologija radničkog i sindikalnog organizovanja, važnijih aktivnosti, štrajkova i protesta tokom devedesetih godina XX veka u Boru Read More »

Zatvor u Somboru

Logori u Srbiji Logori osnovani za hrvatske zarobljenike nastali su u Srbiji neposredno nakon izbijanja oružanih sukoba u Hrvatskoj 1991. godine. Otvarani su najpre u Vojvodini, delu Srbije koji se direktno graniči sa Hrvatskom, ali su se nedugo nakon toga raširili po teritoriji čitave zemlje. Postojalo je nekoliko većih logora u koje je smeštano više

Zatvor u Somboru Read More »

Somborska grupa

Događaj koji je povezan sa pokušajem miniranja mosta kod Bezdana uzbudio je celokupnu srpsku javnost, a posebno građane Sombora. U njemu je učestvovalo 20 hrvatskih diverzanata koji su neprimećeno ušli na teritoriju Srbije. Time je pre svega dovedeno je u pitanje bezbenost ovog područja, budući da se somborska opština direktno graniči sa Hrvatskom. Grupu od

Somborska grupa Read More »