Bor

Umesto zaključka

Cilj ovog teksta bio je uspostavljanje kontinuiteta proučavanja radničkog organizovanja u Boru I uspostavljanje sleda važnijih događaja i radničkih aktivnosti tokom devedesetih godina XX veka, onako kako su oni zabeleženi u lokalnim štampanim medijima i na fotografijama koje se čuvaju u kolekcijama Zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Bor. Dok se odmah nakon Drugog svetskog rata, uporedo […]

Umesto zaključka Read More »

Hronologija radničkog i sindikalnog organizovanja, važnijih aktivnosti, štrajkova i protesta tokom devedesetih godina XX veka u Boru

Hronologiji koja je pred vama, u ovoj fazi istraživanja, cilj je da uspostavi kontinuitet proučavanja radničkog organizovanja u Boru, da evidentira i uspostavi sled važnijih događaja i aktivnosti radničkog organizovanja tokom devedesetih godina XX veka koje su zabeležene u lokalnim štampanim medijima i na fotografijama koje se čuvaju u kolekcijama Zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Bor,

Hronologija radničkog i sindikalnog organizovanja, važnijih aktivnosti, štrajkova i protesta tokom devedesetih godina XX veka u Boru Read More »