August 2021

Niš

Iako pozicioniran daleko od prvih linija fronta u Hrvatskoj, Niš i njegovi stanovnici bili su pod uticajem ratnih okršaja. Ratna histerija zahvatila je i ovaj grad, dok je slepi nacionalizam postao dominantan narativ. Uprkos pristisku sredine, deo građanstva buni se protiv odlaska na ratište. Ipak, mnogi nisu znali, kao ni danas, o zlostavljanju hrvatskih zarobljenika

Niš Read More »