Kraljevo

KRALJEVO – KULTURA SEĆANJA, MESTA NAPETOSTI I OTPORA

Tekst koji sledi pokušaće da ponudi odgovore na osnovno pitanje kojim se vodi šire istraživanje Centra za primenjenu istoriju1, a to je na koji je način savremena istorija interpretirana, reinterpretirana, oblikovana i upisivana na mapu javnih, zvaničnih i potisnutih/alternativnih sećanja u gradu Kraljevu i njegovoj bližoj okolini. U tom pokušaju mapiranja i objašnjavanja najvažnijih mesta sećanja služimo se njihovim razumevanjem onako kako ih objašnjava Pjer Nora – kao topose koji su u isto vreme materijalni, simbolički i funkcionalni, te istovremeno „pripadaju dvama carstvima“ – jednostavni su i ambivalentni, prirodni i veštački (tj. stvoreni) plod neposrednog iskustva, ali i vrlo apstraktne obrade (Nora u: Brkljačić i Prlenda 2006, 36).

Kraljevo u istorijskoj perspektivi

Potisnuta sećanja: Izbeglice i društveno-ekonomska transformacija

Kraljevo u istorijskoj perspektivi

Kraljevo je grad u jugozapadnom delu Srbije i pripada Raškom okrugu. Prema poslednjem obavljenom popisu stanovništva u Republici Srbiji, onom iz 2011, gradsko područje Kraljeva ima nešto manje od 65 hiljada stanovnika/ca, dok čitava Opština broji gotovo dvostruko više – skoro 125 hiljada ljudi (Republički zavod za statistiku, link).

Potisnuta sećanja: Izbeglice i društveno-ekonomska transformacija

Kao što je već rečeno u uvodu za ovaj tekst, jedan od procesa koji je presudno uticao na identitet grada Kraljeva, kao i na dinamiku njegovog socijalnog, ekonomskog i političkog života tokom devedesetih i u prvoj deceniji dvehiljaditih godina jeste izuzetno visok i intenzivan priliv izbeglica iz različitih delova bivše Jugoslavije, a posebno s Kosova. Skoro 25 hiljada ljudi je u različitim talasima između 1991. i 2004. dolazilo u Kraljevo i njegovu bližu okolinu, prolazilo kroz ovaj grad i kraće ili duže se zadržavalo u njemu, a mnogi su se tu i trajno naselili.

Društveno-ekonomska transformacija u Kraljevu

Preko zidova nacionalizama i rata: o antiratnom otporu u Kraljevu

Društveno-ekonomska transformacija u Kraljevu

Društveno-ekonomska transformacija u Kraljevu pratila je trendove koji su tokom dve i po decenije „tranzicije“ važili u celoj Srbiji: devedesete su uglavnom bile godine tokom kojih su ekonomskim i društvenim životom zemlje dominirale ratna ekonomija, sankcije uvedene Srbiji od strane međunarodne zajednice i tranziciona recesija. Uporedo s tim, dešavala se, na zakonite i nezakonite načine, transformacija državne i društvene svojine u privatnu tokom kojih je stvarana nova kapitalistička klasa, a radništvo je siromašilo i raslojavalo se. Nakon devedesetih usledila je decenija ubrzane tranzicije i privatizacije, a najvažnije odluke o tome donosili su pripadnici nove kapitalističke klase, uz saglasnost, a često i pritisak, međunarodnih finansijskih institucija (Novaković 2017, 65).

Preko zidova nacionalizama i rata: o antiratnom otporu u Kraljevu

Još jedno važno poglavlje istorije grada i još jedan aspekt potisnutog sećanja, ogleda se u otporima ratovima, mobilizacijama i, u jednom širem smislu, izrazitoj militarizaciji društva koja je bila ne delu većim delom 90-ih godina. Za razliku od nekih drugih, pa i mnogo većih, urbanih centara s razvijenom anderground i alternativnom scenom čiji su se pripadnici/e uglavnom oglušili ili nedovoljno jako oglasili protiv nacionalizama koji su krenuli da gore punom snagom početkom 90-ih, pankeri/ke i anarhisti/kinje u Kraljevu dosta artikulisano su dizali svoj glas protiv nacionalizama i rata i bili u stalnom kontaktu sa svojim istomišljenicima/ama iz cele bivše Jugoslavije.

Mesta zvaničnog sećanja

Javno sećanje: Murali i borbe oko njih

Mesta zvaničnog sećanja

Kao što je u uvodu teksta pomenuto, jedan od ključnih formativnih događaja vezanih za zvaničnu kulturu sećanja u Kraljevu tokom socijalističkog perioda vezan je za događaje iz oktobra 1941. kada je između 14. i 20. oktobra nekoliko hiljada Kraljevčana/ki najpre zatočeno, a onda streljano u znak odmazde zbog napada ustaničkih snaga na okupacionu nemačku vojsku. Samo nedelju dana kasnije, 21. oktobra, sličan slučaj kolektivne odmazde nad civilnim stanovništvom desio se i u Kragujevcu, ali je spletom različitih okolnosti taj potonji događaj bio mnogo snažnije upisan u kolektivno sećanje stanovništva SFRJ, zadobijajući na neki način status „odabrane traume“6 u zvaničnoj kulturi sećanja SFRJ.7

Javno sećanje: Murali i borbe oko njih

S obzirom na simboličku važnost koju u zvaničnoj kulturi sećanja u Kraljevu ima rat na Kosovu, ne čudi podatak da je jedna od najvažnijih (i najnovijih) manifestacija javnog sećanja posvećena bici na Košarama, svakako najvažnijem mestu sećanja vezanom za rat na Kosovu čiji se mit brižljivo kultiviše, neguje i promoviše na svim nivoima – od državnog do lokalnog. Gotovo da nema mesta u Srbiji u kome nije vidljiva neka manifestacija javnog sećanja na ovaj događaj, a jedna od najpopularnijih su svakako murali, grafiti i drugi slični vidovi javne, ulične umetnosti. Međutim, dok grafiti mogu biti, i najčešće jesu, delo „entuzijastičnih“ pojedinaca/ki ili manjih organizovanih grupa (kao što su, recimo, navijačke grupe ili njihove frakcije čiju ulogu u javnom, takozvanom patriotskom sećanju tek treba pomnije istražiti), murali ipak podrazumevaju koordinisaniju i organizovaniju (političku) delatnost, iza koje obično stoje malo formalnije organizovane grupe koje su u nekoj vrsti dijaloga s lokalnom zajednicom u kojoj se određeni mural plasira.

Literatura

 • Gillis, John R.2006. Pamćenje i identitet: povijest jednog odnosa. U: Brkljačić, Prlenda Kultura pamćenja i historija. 169-195. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga
 • Glišić, Nenad. 2018. Stručna distanca. U: Politički ekstremizmi u muzejima Jugoslavije. 43-48. Beograd: ReEX
 • Karačić, Darko, Tamara Banjeglav i Nataša Govedarica. 2012. RE:Vizija prošlosti – Politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 1990. godine. Sarajevo: ACIPS.
 • Kuljić, Todor. 2006. Kultura sećanja – teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Beograd: Čigoja štampa.
 • Лађевић Петар, Владимир Станковић. 2004. Избеглички корпус у Србији према подацима пописа становништва 2002. Београд: Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе.
 • Nora, Pierre. 2006. Između Pamćenja i Historije. Problematika mjesta. U: Brkljačić, Prlenda Kultura pamćenja i historija. 21-43. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.
 • Novaković, Nada G. 2017. Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine. Beograd: Institut društvenih nauka.
 • Obradović, Marija. 2017. Hronika tranzicijskog groblja – Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989-2012, Ekonomsko-istorijska analiza. Beograd: Nova srpska politička misao.
 • Ristić, Ljubodrag. 2003. „Obeležavanje godišnjice streljanja u Kraljevu 1941. (1946-2000) – Komparativno istraživanje izveštaja u javnim glasilima Politika i Ibarske novosti“. U: Kraljevo oktobra 1941. 241-276. Kraljevo: Narodni muzej Kraljevo. Wayback Machine (archive.org)
 • Simijanović, Jovan. 2011. „Uticaj migracija sa Kosova i Metohije na demografski razvoj Kraljeva u periodu posle Drugog svetskog rata“, Baština. Priština/Leposavić
 • Stojčić, Marijana. 2022. Kultura sećanja i strategije reprezentacije prošlosti u Srbiji (u procesu objavljivanja)
 • Trifunović, Vojkan. Preko zidova nacionalizama i rata. (neobjavljeni rad)
 • Volkan, Vamik. 1998. „Transgenerational transmission and chosen traumas – An aspect of large-group identity“. Group Analysis, 34(1), 79–97.

Novinski članci:

Internet izvori: